Z dniem 1 marca br. zostały wprowadzone w wyniku nowelizacji ustawy Kodeksu karnego surowe kary za podrobienie, przerobienie lub użycie fikcyjnych faktur.
Sprawca takiego czynu, w zależności od wysokości należności wynikającej z takiej faktury, narażony jest m.in. na karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 25 lat. Powyższe sankcje budzą wiele wątpliwości i obaw wśród przedsiębiorców m.in. w przypadku pociągnięcia do odpowiedzialności karnej, gdy omyłkowo wystawiono błędną fakturę lub w przypadku nieświadomego uczestnictwa w w/w działaniach.