Przedsiębiorcy mogą rozpoznać koszty prowadzenia postępowania sądowego, jako koszt uzyskania przychodu, nawet w przypadku przegrania sprawy.

W interpretacji z dnia 22 sierpnia 2017 r. (0111-KDIB1-2.4010.200.2017.2.MM) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że koszt prowadzonych sporów z klientami, mających na celu uzyskanie od nich wynagrodzenia za usługi, mogą być kosztem podatkowym.

W przypadku gdy klient twierdzi, że nie doszło do zawarcia umowy, celem prowadzonego postępowania sądowego jest wykazanie, że ona istniała i przedsiębiorcy należy się z tego tytułu wynagrodzenie, które będzie stanowiło przychód. Wydatki na taki spór są więc ponoszone w celu uzyskania przychodu.

Powyższe odnosi się także do zwróconych klientom kosztów sądowych i zastępstwa procesowego, których obowiązek poniesienia wynika z przegrania sprawy. Nie mniej jednak, przegrane postępowanie również było podjęte w celu uzyskania przychodu. Kosztem podatkowym nie będą natomiast zwroty otrzymanej wcześniej zapłaty za usługę.

W interpretacji zaznaczono jednak, że wszystkie sytuacje należy rozpatrywać oddzielnie, wziąwszy pod uwagę szczegóły sprawy, rozstrzygnięcie sądu oraz przesłanki, którymi kierowały się strony.