Strategie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) zakładają, że firma poza dążeniem do osiągnięcia jak największego zysku powinna także przyjmować na siebie współodpowiedzialność za potrzeby społeczności, środowiska, w którym funkcjonuje.

Niedawno spółka z branży górniczej zadała pytanie, czy może odliczyć w całości wydatki poniesione na programy CSR. Spółka rozpoczęła realizację kilku programów, których celem jest wsparcie nauki i edukacji oraz ochrona środowiska naturalnego w regionie. Przykładowo ufundowała szkolenia dla dzieci i nauczycieli, w porozumieniu z gminami prowadzi program stypendialny dla uzdolnionych uczniów. Zdaniem podmiotu przyjęta przez nią polityka spełnia kryteria określone w ustawie CIT, a wydatki CRS za poniesione w celu uzyskania przychodu albo zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przyznał jej rację. Potwierdził, że może odliczyć wydatki jako mające na celu zabezpieczenie źródła przychodów.

Dyrektor również zgodził się, że finansowanych przez spółkę programów nie można uznać za koszty reprezentacji, których odliczanie jest zabronione na podstawie art. 16 ust.1 pkt 28 ustawy o CIT. Bowiem w odróżnieniu od wydatków związanych z CRS wydatki na reprezentacje są ukierunkowane na konkretny podmiot. Natomiast działalność CRS ma szerokie grono odbiorców związanych, co do zasady z regionem, w którym spółka prowadzi działalność gospodarczą.

To dobra interpretacja zwłaszcza dla tych podmiotów, które od 2017 r. mają obowiązek raportowania działalności społecznej. Dotyczy on m.in. spółek giełdowych, banków i ubezpieczycieli.