Szkolenie dotyczące m.in. technik sprzedażowych nie zawiera w sobie elementu udzielania fachowych porad, co przesądza o tym, że nie wykazuje ono podobieństwa do usług o charakterze doradczym. Tym samym nie dotyczy go ograniczenie w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów. Tak stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej.

Bowiem koszty usług szkoleniowych, których płatności nie dotyczą prawa do korzystania z praw lub wartości, o których mowa w ustawie o CIT art. 16 ust.1 pkt 4-7 (przykładowo autorskie lub pokrewne prawa majątkowe, licencje) nie podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów. W przypadku, gdyby płatności dotyczyły korzystania z ww. praw lub wartości, należałoby objąć je limitem w kontekście prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.