Nabywane od podmiotów powiązanych usługi polegające na pośredniczeniu w zawieraniu umów, informowaniu o otrzymywanych zamówieniach, nawiązywaniu kontaktów handlowych są podobne do świadczeń reklamowych, badania rynku oraz usług doradczych. W rezultacie nabywająca je spółka powinna zastosować odpowiednie regulacje dotyczące ograniczenia kosztów – tak stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 23 stycznia 2019 r.