Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw uchyla od 1 lipca 2017 r. art. 43 ust. 13-14 ustawy o VAT, pozwalające na zastosowanie zwolnienia z VAT w przypadku niektórych usług pomocniczych do usług finansowych i ubezpieczeniowych. Uchylenie tych przepisów nie przesądza jednak czy wszystkie usługi pomocnicze przestaną korzystać ze zwolnienia z VAT.

Do tej pory możliwe było zwolnienie z VAT w stosunku do świadczenia usług, stanowiących odrębną całość, ale będących właściwym i niezbędnym elementem usług finansowych i ubezpieczeniowych, które są usługami zwolnionymi. Zwolnienie to jednak nie dotyczyło elementów usług pośrednictwa.

Zwolnienie to budziło liczne wątpliwości interpretacyjne i przyjęta nowelizacja dotyczy głównie usług świadczonych przez podmioty trzecie na rzecz zakładów ubezpieczeń w zakresie likwidacji szkód, np. szacowania wysokości szkody, najem samochodów zastępczych oraz innych czynności technicznych, jak i świadczeń mających czysto techniczny charakter, wspierających usługi finansowe, nawet jeżeli byłyby dla nich niezbędne (usługi administracyjne, call center czy SWIFT).

Przy interpretacji przepisów art. 43 ust. 1 pkt 7 i 37-41, przyznających zwolnienie z VAT usługom finansowym, ubezpieczeniowym i pośrednictwa, uwzględniane będzie orzecznictwo TSUE dotyczące tych usług. Zwolnienie dalej będzie przysługiwało usługom stanowiącym element usług finansowych oraz ubezpieczeniowych, świadczonych przez podmioty trzecie na rzecz zakładów ubezpieczeń, banków oraz innych instytucji finansowym, jeżeli podmiot świadczący wykaże, że są one elementem usługi podstawowej. Przykładowym świadczeniem, które wciąż powinno być zwolnione jest usługa dotycząca transferu, mającego na celu przekazanie funduszy i pociągającego za sobą zmianę w sytuacji prawnej i finansowej.

Biorąc jednak pod uwagę zawężającą wykładnię TSUE, należy się spodziewać, że po 1 lipca br. niewiele usług o charakterze pomocniczym będzie mogło korzystać ze zwolnienia z VAT, co zwiększy koszty ponoszone przez instytucje finansowe i ubezpieczeniowe.