W przypadku świadczenia usługi budowlanej z wykorzystaniem materiału nabytego przez jej wykonawcę od czynnych podatników VAT, dla celów podatkowych należy to, co do zasady traktować jako jednolitą całość. W związku z tym, jeśli podatnik wykonuje kilka świadczeń na rzecz klienta, które są ze sobą tak powiązane, że obiektywnie rzecz biorąc tworzą jedną całość z ekonomicznego punktu widzenia, którą można by było podzielić tylko sztucznie, to te świadczenia tworzą dla celów podatkowych jedną całość.

Przy świadczeniu złożonym można wyróżnić świadczenie zasadnicze oraz świadczenia pomocnicze, które służą wykonaniu świadczenia podstawowego, a nie stanowią celu samego w sobie. Całość takiego złożonego świadczenia należy opodatkować zgodnie z zasadami właściwymi dla świadczenia głównego.

W takiej sytuacji sprzedaż wykonywanych robót w ramach odwrotnego obciążenia może mieć miejsce tylko i wyłącznie wtedy, gdy będą one wykonywane np. dla generalnego wykonawcy a podatnik będzie podwykonawcą. Tak też będzie w przypadku nabywania materiałów niezbędnych do wykonania prac, ponieważ dla celów podatkowych te świadczenia nie powinny być dzielone na osobne czynności. Przedmiotem sprzedaży podatnika będzie w takim przypadku całościowa usługa budowlana, jeżeli wykorzystane materiały stanowią elementy składowe całego świadczenia.