Przypominamy, że zgodnie z wyrokiem TSUE z dnia 16 kwietnia 2015r. (sygn. C-42/14) oraz podobnym wyrokiem NSA z dnia 10 lipca 2015r. (sygn. I FSK 944/15) – najem i dostawa mediów stanowią niezależne od siebie świadczenia, w przypadku gdy najemca ma możliwość samodzielnego wyboru dostawcy mediów. W sytuacji, gdy najemca nie ma takiej możliwości, ze względu na krótki czas najmu, np. najem wakacyjny, najem delegacyjny lub w przypadku najmu pomieszczenia gotowego do celów działalności gospodarczej, najem i dostawa mediów stanowią jedno łączne świadczenie dla celów VAT.