Bitcoin, będący wirtualną walutą, staje się coraz bardziej popularny, jednak często sprawia podatnikom problemy. W jednej z interpretacji indywidualnych Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził, że spółka, która otrzymała zapłatę za świadczone usługi w bitcoinach, powinna z tego tytułu zapłacić 23% podatku VAT, ale ma też prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia bitcoinów.

Minister Finansów jednak zmienił z urzędu powyższą interpretację. Uzasadniając wskazał na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w tym wyrok z dnia 22 października 2015 r. (C-264/14). W tym wyroku TSUE uznał, że wirtualna waluta, która zostanie wymieniona na waluty tradycyjne, nie może być uznana za „rzecz” w rozumieniu art. 14 dyrektywy VAT, ponieważ jej jedynym przeznaczeniem jest środka płatniczego.

W związku z tym Minister Finansów stwierdził, że czynność sprzedaży bitcoinów, które otrzymuje podatnik jako wynagrodzenie za świadczone usługi, nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT i tym samym sprzedaż bitcoinów nie podlega opodatkowaniu. Sprzedaż wirtualnej waluty byłaby opodatkowana tylko wówczas, gdyby była prowadzona w ramach profesjonalnej działalności w tym zakresie i byłoby pobierane wynagrodzenie prowizyjne. Takie stanowisko oznacza także, że nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem bitcoinów.