Szanowni Państwo,

Przypominamy, iż od stycznia 2022r. zmienia się zasada wyliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne dla firm. Najważniejsza zmiana dotyczy braku możliwości odliczenia składki zdrowotnej (7,75%) od podatku. Aby móc odliczyć składkę za grudzień 2021r. należy ją opłacić w nieprzekraczającym terminie do 31 grudnia 2021r. (oszczędność około 330zł). Opłacenie składki za grudzień 2021 w styczniu pozbawi Państwa możliwości odliczenia jej od podatku.

W roku 2022 składka zdrowotna będzie zależna m.in. od formy opodatkowania działalności gospodarczej. W zależności od tego, na jaką formę opodatkowania zdecyduje się przedsiębiorca – będzie opłacał składkę zdrowotną w różnej wysokości (4,9% lub 9%).

Poniżej przekazujemy odpowiedź ZUS dot. opłacenia składki za grudzień 2021r. w grudniu 2021r.:

,,Przepisy nie zabraniają opłacenia składek z wyprzedzeniem, np. za grudzień 2021 r. w grudniu 2021 r. Muszą zostać jednak uregulowane wszystkie należne składki, do których opłacania jest zobowiązany płatnik składek, tj. na wszystkie ubezpieczenia i fundusze a nie tylko na samo ubezpieczenie zdrowotne, jedną wpłatą na nadany płatnikowi indywidualny numer rachunku składkowego NRS. Dokumenty rozliczeniowe mogą zostać złożone po opłaceniu składek, jednak nie później niż w ustawowym terminie.

Rozliczenie wpłaty na składki za grudzień 2021 r., nastąpi na podstawie złożonych przez płatnika dokumentów rozliczeniowych, jednak pod warunkiem, że nie występowały nieopłacone należności za okresy wcześniejsze.”

W związku z powyższą odpowiedzią ZUS zalecamy, aby składki na ubezpieczenie (społeczne, zdrowotne, fundusz pracy) za grudzień 2021 opłacili w grudniu 2021 przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników oraz nieposiadający zaległości w opłacaniu składek do ZUS.