Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów

W ramach świadczonych usług rachunkowych wrocławska Kancelaria Doradztwa Podatkowego A.F.O oferuje prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz tabel amortyzacyjnych. Jest to forma uproszczonej księgowości, z której może korzystać określona grupa przedsiębiorców – zarówno spółek cywilnych, partnerskich, jawnych, jak i osób fizycznych, które osiągają dochód z działalności pozarolniczej i nie korzystają z ewidencji ryczałtu. Posiadamy aktualną wiedzę na temat limitów, upoważniających do korzystania z tej formy ewidencjonowania zdarzeń gospodarczy i chętnie się nią dzielimy z naszymi Klientami.

Oferujemy między innymi:

  • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych w podatkowej książce przychodów i rozchodów (PKPiR),
  • sporządzanie, podpisywanie i dostarczanie do właściwych Urzędów deklaracji (w naszej kancelarii to doradca podatkowy podpisuje deklaracje i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowość),
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, WNiP oraz wyposażenia,
  • sporządzanie planów amortyzacyjnych oraz pomoc przy wyborze metody amortyzacji,
  • kontrola nad kosztami,
  • reprezentowanie Klienta przed Urzędami Skarbowymi i innymi instytucjami państwowymi (doradca podatkowy reprezentuje Klienta na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kontrole prowadzone są w siedzibie Kancelarii),
  • bieżące informowanie Klientów o wynikach działalności gospodarczej,
  • rozliczanie VAT,
  • roczne rozliczanie działalności PIT-36, PIT-36L.

Biuletyn A.F.O.

jak możemy Ci pomóc?

Serdecznie zapraszamy cię do naszego biura we Wrocławiu! Możesz się z nami skontaktować również telefonicznie lub mailowo.