Ewidencje ryczałtowe

Dla niektórych przedsiębiorców ryczałt może stanowić atrakcyjną formę rozliczania z Urzędem Skarbowym. Nie jest to jednak rozwiązanie dopuszczalne dla wszystkich osób prowadzących działalność gospodarczą, a dla określonych zawodów, w tym: przedsiębiorców z branży budowanej, gastronomicznej, przedstawicieli wolnych zawodów. Od tego jaki zawód wykonują zależy też stopa oprocentowania, która będzie ich dotyczyła, jeżeli zdecydują się na prowadzenie ewidencji ryczałtowej. Kancelaria Doradztwa Podatkowego A.F.O z Wrocławia oferując usługi rachunkowe, prowadzi także ewidencje ryczałtowe w sposób rzetelny i uporządkowany.

Oferujemy między innymi:

  • ewidencjonowanie operacji gospodarczych w zakresie miesięcznego naliczania podatku od przychodów ewidencjonowanych,
  • bieżące prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych wraz z kwotą odpisu amortyzacyjnego za dany rok podatkowy oraz narastająco za okres otrzymania tych odpisów miesięcznym naliczaniem amortyzacji (amortyzacji nie rozlicza się w przypadku podatków zryczałtowanych, ale jest obowiązek jej ewidencji),
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia oraz WNiP,
  • sporządzanie rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (PIT-28),
  • sporządzanie, podpisywanie i dostarczanie do właściwych Urzędów deklaracji (w naszej kancelarii to doradca podatkowy podpisuje deklaracje i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowość),
  • reprezentowanie Klienta przed Urzędami Skarbowymi i innymi instytucjami państwowymi (doradca podatkowy reprezentuje Klienta na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kontrole prowadzone są w siedzibie Kancelarii)

Biuletyn A.F.O.

jak możemy Ci pomóc?

Serdecznie zapraszamy cię do naszego biura we Wrocławiu! Możesz się z nami skontaktować również telefonicznie lub mailowo.