Prowadzenie kadr i płac

W zakres obsługi kadrowo-płacowej, wchodzi m.in. świadczenie usług związanych ze sporządzaniem list płac, obliczaniem zaliczek na podatek dochodowy osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne, sporządzaniem deklaracji podatkowych, prowadzeniem dokumentacji płacowej i dokumentacji kadrowej.

Działalność Kancelarii A.F.O. obejmuje wszelkie czynności konieczne w związku z księgowością płacową, dokonywania wszelkich koniecznych zgłoszeń i wystawiania zaświadczeń, które powinien wystawiać pracodawca lub jego pracownik na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

 • Sporządzanie formularzy zgłoszeniowych do ubezpieczenia pracowników.
 • Sporządzanie list płac, obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowniczych oraz zasiłków z ZUS.
 • Obliczanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy itd.
 • Prowadzenie imiennych kartotek wynagrodzeń dla danego roku kalendarzowego.
 • Sporządzanie deklaracji PIT-4R, PIT-8AR, jak również innych wymaganych dla ZUS.
 • Sporządzanie informacji: PIT-11, IFT-1R, PIT-8C.
 • Sporządzanie miesięcznych zestawień wypłaconych wynagrodzeń, zaliczek na podatek dochodowy osób fizycznych i składek ZUS.
 • Wykonywanie wszelkich koniecznych prac związanych z podatkowym zamknięciem roku.
 • Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji kadrowej pracowników Zleceniodawcy:
  • kompletowanie dokumentacji: akt osobowych pracowników,
  • sporządzanie umów o prace,
  • wystawianie świadectw pracy oraz innych zaświadczeń,
  • prowadzenie kartotek urlopowych i nieobecności w pracy,
  • monitowanie obowiązków pracodawcy,
  • sporządzanie i rozliczanie umów zleceń,
  • wspomaganie Zleceniodawcy w razie kontroli dotyczących spraw płacowo-kadrowych.
 • Bieżącego przekazywania informacji dotyczących zmian w zakresie prawa pracy oraz wynikających z tego konsekwencjach,
 • Opracowania wzorów wszelkich dokumentów niezbędnych do realizacji zlecenia.

Biuletyn A.F.O.

jak możemy Ci pomóc?

Serdecznie zapraszamy cię do naszego biura we Wrocławiu! Możesz się z nami skontaktować również telefonicznie lub mailowo.

Chcesz wiedzieć więcej o naszych usługach?