PRZEDSIĘBIORCA, KTÓRY NIE WYKORZYSTUJE AUTA W CELACH PRYWATNYCH ORAZ NIE JEST CZYNNYM PODATNIKIEM VAT MOŻE ODLICZYĆ WSZYSTKIE WYDATKI NA UŻYWANIE AUTA

Obowiązujące przepisy od początku 2019 roku ograniczyły możliwość odliczenia wydatków na używanie firmowego auta. Są jednak pewne warunki, które po ich spełnieniu umożliwiają odliczenie kosztów uzyskania przychodów bez limitu- tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wymienił je w interpretacji z 10 czerwca 2019 r. (0112-KDIL3-3.4011.138. 2019.2.AA)

Z wnioskiem w tej sprawie wystąpił przedsiębiorca, który od 2017 roku prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług księgowych oraz na prowadzeniu szkoleń zawodowych. Przychody i koszty ewidencjonuje w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, a od roku 2019 jego dochody są opodatkowane podatkiem linowym. Na potrzeby prowadzenia działalności wykorzystuje samochód osobowy, który jest środkiem trwałym w jego firmie. Do celów prywatnych jak zaznaczył posiada inny samochód, który zarejestrował na swoje nazwisko. Wnioskodawca ponadto nie był zgłoszony jako czynny podatnik VAT, więc nie był też zobowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

Zadał w związku z tym pytanie o rozliczenie kosztów uzyskania przychodów. Chciał potwierdzić, że jeśli nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji dla celów VAT, to może odliczyć 100 %. wydatków związanych z eksploatacją i użytkowaniem samochodu, np. ubezpieczenie, paliwo, części i naprawy. Dyrektor KIS potwierdził, że takie rozwiązanie jest prawidłowe. Zaznaczył, że od 1 stycznia 2019 r. nowelizacja ustawy o PIT wprowadziła zmiany dotyczące m.in. zasad ujmowania w kosztach wydatków eksploatacyjnych związanych z samochodem osobowym, wykorzystywanym także dla celów prywatnych.

Bowiem zgodnie z ustawą o PIT w przypadku nieprowadzenia przez podatnika ewidencji, o której mowa w art. 86a ust. 4 ustawy o VAT, uznaje się, że samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą podatnika. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli podatnik na podstawie ustawy o VAT nie jest obowiązany do prowadzenia takiej ewidencji, z wyjątkiem przypadku, gdy brak tego obowiązku wynika z ustawy o VAT. Regulacje te stanowią, że warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje się w przypadku pojazdów samochodowych, w odniesieniu do których podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków z nimi związanych. W wskutek czego podatnik nie musi prowadzić ewidencji przebiegu pojazdu, jeżeli na podstawie ustawy o VAT nie jest zobowiązany do jej prowadzenia. Czyli przykładowo, kiedy przedsiębiorca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT.

W interpretacji wskazał Dyrektor KIS: „Skoro wnioskodawca używa samochód osobowy wyłącznie do działalności gospodarczej, a przy tym nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, w związku z czym nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, to może 100 % wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów”.