Obowiązek prowadzenia rejestru zakupów i sprzedaży VAT w wersji elektronicznej i przesyłania go, bez wezwania organu, w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), dotyczy dużych przedsiębiorców już od lipca 2016 r., średnich i małych od stycznia 2017 r. a od stycznia 2018 r. obejmie także mikroprzedsiębiorców.

Od 1 stycznia 2018 r. zacznie obowiązywać dodany ust. 8a do art. 109 ustawy o VAT, wprowadzający obowiązek prowadzenia wspomnianej ewidencji w wersji elektronicznej dla wszystkich podatników VAT. Podatnicy, którzy jeszcze nie korzystają z elektronicznego prowadzenia rejestru, najpóźniej z dniem 1 stycznia będą musieli zaopatrzyć się w odpowiednie programy komputerowe.

Plik JPK_VAT należy wysyłać urzędom skarbowym co miesiąc, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, co dotyczy także podatników rozliczających się kwartalnie. Ponadto, zgodnie z interpretacją ogólną Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2016 r. (Nr PK4.8012.55.2016) obowiązek przesyłania JPK obejmuje także podmioty obowiązane do prowadzenia ewidencji VAT, zarejestrowane jako czynni podatnicy VAT, ale niemające statusu przedsiębiorcy.

Ponadto od 2018 roku, wszyscy podatnicy są również obowiązani do składania deklaracji VAT wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (począwszy od deklaracji za styczeń 2018 składanej do 26 lutego 2018). Powyższy obowiązek nie dotyczy deklaracji składanych w styczniu br., ale dotyczących jeszcze rozliczenia VAT za grudzień 2017 roku lub za IV kwartał 2017 roku.