Obecnie są prowadzone prace nad nowymi rozwiązaniami dotyczącymi uproszczenia w rozliczaniu podatku VAT oraz terminów opłacania podatków i składania deklaracji.

 

  1. Uproszczony wzór deklaracji VAT

 

Projektowane zmiany w ustawie o VAT zakładają uproszczenie obecnego wzoru deklaracji VAT oraz połączenie różnych deklaracji w ramach jednego formularza.

W uzasadnieniu do projektu wskazywano, że część informacji udzielanych w obecnie obowiązujących deklaracjach VAT jest zbędna ze względu na brak ich znaczenia dla poprawności obliczenia podatku czy też uwzględnianie ich w innych formularzach (np. podział zakupów na środki trwałe i pozostałe, wykazywanie sprzedaży w podziale na stawki oraz sprzedaży podlegającej odwrotnemu obciążeniu). Kolejnym argumentem do uproszczenia deklaracji jest wprowadzenie jednolitego pliku kontrolnego, dzięki któremu fiskus posiada szeroki zakres informacji wynikających z ewidencji VAT podatników i dodatkowe raportowanie tych samych informacji wydaje się zbędne.

 

Ponadto, proponuje się skonsolidowanie 8 różnych deklaracji do jednego formularza (VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-26, P-KOP/MS, P-KOP/RG, FIN-1, PSD-1). Zgodnie z tymi propozycjami wszyscy podatnicy mieliby składać informacje o VAT na jednym wzorze, niezależnie czy rozliczają się miesięcznie czy kwartalnie. Zakłada się również uchylenie deklaracji dla specjalnych podatków (od wydobycia niektórych kopalin, od sprzedaży detalicznej oraz od niektórych instytucji finansowych) oraz wykazywanie kwot podatku z tych tytułów w deklaracji VAT.

Jednocześnie nie trzeba byłoby zgłaszać zamiaru odliczenia 100% VAT od samochodów służbowych urzędowi skarbowemu w ciągu 7 dni od pierwszego wydatku związanego z pojazdem i zamiast tego wprowadzony zostałby jedynie wymóg zgłoszenia o korzystaniu ze 100% odliczenia VAT w deklaracji składanej za dany okres.

Omawiany projekt zamiany ustawy o VAT jest po pierwszym czytaniu w Sejmie (www.sejm.gov.pl – druk 1280).

 

  1. Jeden termin na zapłatę podatków i składania deklaracji

 

Projekt ustawy zmieniającej zakłada wprowadzenie jednego, uniwersalnego terminu na rozliczenie wszystkich podatków/danin, a więc ustanowienie, tzw. „dnia podatkowego” w ostatnim dniu następnego miesiąca. Obowiązywałby dla rozliczenia m.in. VAT, PIT, CIT, PCC, ZUS, KRUS, podatku akcyzowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, rolnego oraz od środków transportu. Dotyczyłoby to także przekazywania informacji o ewidencji VAT w postaci JPK_VAT.

W uzasadnieniu do projektu wskazuje się, że takie zmiany dałyby przedsiębiorcom więcej czasu na zebranie dokumentów niezbędnych do rozliczenia ww. podatków czy danin i oznaczałoby brak konieczności składania korekt deklaracji, złożonych na podstawie niekompletnej dokumentacji. Wskazano również, że przesunięcie terminów podatkowych na koniec miesiąca może pozytywnie wpłynąć na płynność finansową firm.

Omawiany projekt zamiany ustawy – Ordynacja podatkowa oraz zmianie innych ustaw jest po pierwszym czytaniu w Sejmie (www.sejm.gov.pl – druk 1295).