Jeśli upominek dla zatrudnionej osoby to darowizna, firma nie zaliczy wydatku na jego zakup do podatkowych kosztów. Przykładowo karty podarunkowe dla pracowników nie stanowią nieodpłatnego świadczenia ze stosunku pracy i rozliczane są na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Z przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn wynika natomiast, że benefity (darowizny) dla niespokrewnionych osób do 4902 zł są zwolnione z podatku. Spółka nie musi więc naliczać zatrudnionym przychodu i potrącać zaliczki na podatek ( Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2019 r.). Ponieważ jednak takie benefity są uznawane za darowizny, w konsekwencji wydatku na ich nabycie nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.