1. Podatek dochodowy -możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów przekazanych darowizn
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT, art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o CIT darowizny nie są dla darczyńcy kosztem uzyskania przychodu. Wyjątek dotyczy jedynie kosztów wytworzenia lub cen nabycia produktów spożywczych przekazanych na rzecz organizacji pożytku publicznego na cele wyłącznie charytatywne.
Wobec obecnej sytuacji i chęci pomocy na rzecz Ukrainy wydaje się, że będzie istniała możliwość na podstawie zasad ogólnych zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wartości przekazywanych towarów i pieniędzy o ile nie będzie traktowane to jako darowizna.
Można te wydatki kwalifikować jak wydatki na społeczną odpowiedzialność biznesu, jednak w celu określenia charakteru tych kosztów (taki tytuł pojawi się pierwszy raz) dobrze jest wystąpić z pytaniem do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
2. Darowizny
Abstrahując od powyższego istnieje możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania samej darowizny (art. 26 ustawy PIT oraz art. 18 ustawy o CIT) w przypadku pomocy wyłącznie dla organizacji pożytku publicznego.
• W związku z tym, gdy uznamy, że przekazujemy towary lub pieniądze na rzecz pomocy dla Ukrainy jako przekazanych w formie darowizny będzie istniała możliwość odliczenia takiej darowizny od podstawy opodatkowania.
• Niemniej odliczenie od dochodu jest ograniczone do 6% w przypadku podatku PIT oraz do 10% w przypadku podatku CIT.
Dodatkowo art. 55 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 1989, nr 29, poz. 154) mówi o tym, że darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą są wyłączone (w 100 %) z podstawy opodatkowania darczyńców podatkiem dochodowym i podatkiem wyrównawczym, jeżeli kościelna osoba prawna przedstawi darczyńcy pokwitowanie odbioru oraz – w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny – sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność. W odniesieniu do darowizn na inne cele mają zastosowanie ogólne przepisy podatkowe.
3. Podatek VAT
Darowizny produktów żywnościowych przekazywane na rzecz organizacji pożytku publicznego są zwolnione od podatku VAT (art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o VAT), co nie oznacza braku odliczenia podatku naliczonego w podatku VAT (art. 86 ust. 8 pkt 3 ustawy o VAT).
4. Przekazanie 1% dla organizacji PIT
Warto pamiętać, że w zeznaniach rocznych za 2021 r. możemy przekazać 1% podatku na rzecz dowolnie wybranej organizacji pożytku publicznego.
W związku z tym, iż na ten moment Ministerstwo nie przedstawiło jednoznacznych stanowisk dotyczących każdego z odliczeń/zwolnień, a istnieje chęć pomocy u podatników na rzecz osób z Ukrainy należy dokumentować zakupy fakturą, z której kwoty być może będziemy mogli zaliczyć do kosztów, odliczyć od podstawy opodatkowania (dochodu) lub odliczyć VAT naliczony.