Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzi od 1 lipca 2018 r. mechanizm podzielonej płatności, który będzie polegał na tym, że kwota sprzedaży netto będzie płacona na zwykły rachunek bankowy sprzedawcy, a zapłata całości lub części podatku wynikającego z otrzymanej faktury będzie dokonywana na specjalny rachunek VAT.

Zapłata będzie dokonywana za pomocą komunikatu przelewu udostępnionego przez bank lub SKOK, przeznaczonego do stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Dla każdego rachunku rozliczeniowego podatnika VAT bank założy specjalny rachunek VAT, prowadzony w polskiej walucie i nieodpłatnie.

Powyższy mechanizm został szczegółowo omówiony w biuletynie wrzesień-październik.