Ministerstwo rozwoju przewiduje podniesienie limitu przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych, do którego podatnicy PIT mogą prowadzić podatkowe księgi przychodów i rozchodów z 1.200.000 euro do 2.000.000 euro .

Planowane zmiany mają na celu zmniejszenie obciążeń administracyjno-finansowe dotyczących małych i średnich przedsiębiorców, a co za tym idzie zwiększenie przychodów netto u przedsiębiorców, którzy limitowali je w celu uniknięcia obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Podniesiony może zostać limit przychodów uprawniający do korzystania z opodatkowania działalności w formie ryczałtu przychodów ewidencjonowanych ze 150.000 euro do 250.000 euro.

Kolejnym planowanym dużym ułatwieniem dla przedsiębiorcy będzie skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej z 50 lat do 7-10 od dnia zakończenia stosunku pracy. Dodatkowo akta pracownicze i dokumentacje będzie można prowadzić w formie elektronicznej.