Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, ze Rada Ministrów podjęła decyzję o rozszerzeniu wsparcia w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 dla mikro, małych i średnich firm o 9 dodatkowych branż, szczególnie poszkodowanych przez sytuację związaną z COVID-19.

Pomoc zostanie skierowana również do przedsiębiorców posiadających następujące kody PKD:

  • 42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;
  • 72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  • 11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
  • 12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
  • 13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
  • 20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
  • 59.A Nauka języków obcych;
  • 12.Z Działalność klubów sportowych;
  • 01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich;

Powyższe kody PKD nie muszą być przeważającymi kodami działalności gospodarczej.

Możliwość złożenia wniosku o subwencję w ramach nowych kodów PKD powinna być udostępniona przez banki uczestniczące w Tarczy Finansowej PFR 2.0 od piątku 5.02.2021 r.

Pozdrawiamy

Zespół AFO