partnerzy

Biskup & Joks Brokers Sp. z o.o.

to grupa niezależnych doradców ubezpieczeniowych; specjalizujemy się w budowie kompleksowych programów ochrony firm i doradztwie z zakresu zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym.

www.bjbrokers.pl

Kancelaria Rzeczoznawców Majątkowych AEDIUM S.C.

skupia osoby specjalizujące się w różnych dziedzinach (budownictwo, prawo, ekonomia), które łączy wspólna pasja – poszukiwanie wartości.

www.aedium.pl

Spółka Adwokatów Malicki i Wspólnicy sp. j.

Spółka Adwokatów Malicki i Wspólnicy sp. j. została zawiązana w grudniu 1992 r. jako pierwsza spółka adwokacka na terenie Wrocławia. Pomysłodawcą założenia Spółki był adw. Andrzej Malicki, który wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów w związku ze zmianami polityczno-gospodarczymi w Polsce wspólnie z adw. Henrykiem Rossą podjął się w ramach działalności zawiązanej Spółki obsługi prawnej podmiotów gospodarczych.
Z uwagi na nowe wyzwania związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej i koniecznością wprowadzania nowych standardów obsługi z dniem 1 marca 2004r. Spółka Adwokatów Malicki i Wspólnicy sp. j. poszerzyła skład osobowy.

http://www.malicki.wroc.pl/

Firma Szkoleniowo-Usługowa Binsztok i Partnerzy

Trenerzy tej firmy specjalizują się w prowadzeniu tzw. szkoleń “miękkich”. Głównie prowadzą oni warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej, perswazji, technik sprzedaży, autoprezentacji, mowy ciała, negocjacji, telemarketingu czy budowania efektywnego zespołu.

http://www.binsztok.pl/

Elmag Sp. z o.o.

ELMAG od roku 1989 oferuje wdrożenia systemów informatycznych w oparciu o najnowszą wiedzę i technologię. Wśród naszych rozwiązań znajdują się systemy wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem oraz systemy obsługujące handel elektroniczny i komunikację biznesową.

należymy do

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Krajowa Izba Doradców Podatkowych jest samorządem zawodowym działającym na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jednolity Dz. U. 2008 r. Nr 73 poz 443 z późn. zm.). Przynależność doradców podatkowych do Izby jest obowiązkowa i powstaje z chwilą wpisu na listę (tytuł “doradca podatkowy” podlega ochronie prawnej). W wykonywaniu swoich zadań samorząd doradców podatkowych jest niezależny i podlega tylko ustawom.

http://www.krdp.pl/

Dolnośląska Izba Gospodarcza

Misją Dolnośląskiej Izby Gospodarczej jest pomoc podmiotom gospodarczym . Ww. działania są skupione na niesieniu wysokojakościowej pomocy członkom i podmiotom zewnętrznym w obszarach ich aktywności gospodarczej, propagowanie wiedzy wśród członków DIG na temat Unii Europejskiej przydatnej w działalności gospodarczej oraz na integracji środowiska przedsiębiorców.

http://www.dig.wroc.pl/

pobrany plik

Klub Biznesu Olympic Wrocław

jest platformą łączenia firm, branż, usług i produktów, w celu wzrostu sprzedaży i ograniczania kosztów – wszystko dzięki możliwościom poznawania kolejnych firm na szczeblu osób decyzyjnych podczas cyklicznych spotkań otwartych lub dedykowanych spotkań indywidualnych oraz budowania marki podczas naszych wydarzeń sportowych wśród rodzin naszych małych piłkarzy, która w sumie liczy ok. 5000 osób.

http://www.olympicwroclaw.pl/biznes_aktualnosci.php

Biuletyn A.F.O.

jak możemy Ci pomóc?

Serdecznie zapraszamy cię do naszego biura we Wrocławiu! Możesz się z nami skontaktować również telefonicznie lub mailowo.

Chcesz wiedzieć więcej o naszych usługach?