Od 1 stycznia 2018 r. wprowadzony obowiązek dla przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, pobierania opłaty recyklingowej od sprzedaży lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości do 50 mikrometrów. Z opłaty wyłączone więc będą bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego (o grubości poniżej 15 mikrometrów), pod warunkiem że będą używane wyłącznie ze względów higienicznych lub do pakowania żywności sprzedawanej luzem. Opłata ta została wprowadzona ustawą z dnia 7 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw.

Opłata będzie pobierana przez przedsiębiorców od konsumentów, którą należy wnieść do dnia 15 marca kolejnego roku i stanowić będzie dochód budżetu państwa. W rozporządzeniu wykonawczym Ministra Środowiska, stawkę opłaty recyklingowej od jednej torebki określono w wysokości 20 gr.

Ponadto, Ministerstwo Finansów wskazało, że opłatę należy uwzględnić w podstawie opodatkowania VAT, więc przedsiębiorcy będą musieli co miesiąc wpłacać do urzędu skarbowego podatek VAT od każdej torebki. Ponadto sprzedaż torebek z tworzywa sztucznego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej podlega ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W rezultacie, pierwszy raz przedsiębiorcy będą musieli uiścić opłatę recyklingową  w marcu 2019 r., ale podatek VAT od niej będzie rozliczany na bieżąco już w trakcie 2018 r.

Na gruncie podatków dochodowych, z chwilą pobrania, opłata recyklingowa będzie stanowiła przychód podatnika (art. 14 ust. 2 pkt 18 ustawy o PIT oraz art. 12 ust. 1 pkt 11 ustawy o CIT). Natomiast w momencie uiszczenia opłaty recyklingowej będzie można ją zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, ale w kwocie netto (art. 22 ust. 1aa ustawy o PIT oraz art. 15 ust. 1aa ustawy o CIT).