Podatnik VAT, wykonujący jako podwykonawca usługę wynajmu podnośnika koszowego wraz z obsługą operatorską, powinien ją rozliczyć na zasadach odwrotnego obciążenia (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 21 marca 2017 r. nr 3063-ILPP1-1.4512.36.2017.2.SJ).

Przedmiotem działalności podatnika, który wystąpił o powyższą interpretację są usługi zakwalifikowane w pozycji 43.99.90.0 według PKWiU – „Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych”, których grupowanie obejmuje wynajem dźwigów i pozostałego sprzętu budowlanego wraz z obsługą, które nie są przeznaczone dla określonych usług budowlanych.

Przykładowe prace, jakie wykonuje podatnik to podstawienie sprzętu i obsługa operatorska polegająca na podniesieniu pracowników usługodawcy na żądaną wysokość, przy czym tym usługodawcą bywa firma będąca podwykonawcą wykonująca prace, np. energetyczne, dekarskie czy produkująca reklamy telewizyjne.

Według DIKS takie sklasyfikowanie usług oraz zakres wykonywanych prac jednoznacznie wskazują, że praca podatnika polega na usłudze wynajmu sprzętu specjalistycznego wraz z operatorem. Tak jak podkreślono, jedynym zadaniem podatnika jest dojechanie do wskazanego miejsca pracy i podniesienie pracowników innej firmy. W tym przypadku nie ma żadnego znaczenia rodzaj prac wykonywanych przez zleceniodawców oraz czy są one uznawane za prace budowlane. Będąc więc podwykonawcą, podatnik powinien rozliczyć taką usługę na zasadzie odwrotnego obciążenia.