Warto mieć na uwadze, że pracownikowi, który odbywa podróż służbową m.in. samochodem niebędącym własnością pracodawcy, przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości tzw. kilometrówki, tj. w kwocie stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, ustalonej przez pracodawcę. Przed 17 stycznia 2023 r. stawki te nie mogły przekroczyć za 1 km przebiegu pojazdu:

  • 0,5214 zł – w przypadku samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3,
  • 0,8358 zł – w przypadku samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3,
  • 0,2302 zł – w przypadku motocykla,
  • 0,1382 zł – w przypadku motoroweru.

 

Od 17 stycznia 2023 r. na mocy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2023 r. poz. 5) uległy one podwyższeniu.

Od tego dnia nie będą one mogły być wyższe (za 1 km przebiegu pojazdu) niż:

  • 0,89 zł  – w przypadku samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3,
  • 1,15 zł – w przypadku samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3,
  • 0,69 zł – w przypadku motocykla,
  • 0,42 zł – w przypadku motoroweru.

 

Ważne, że w przypadku, gdy oświadczenie pracownika o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych zostało złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, do ustalenia kwoty miesięcznego ryczałtu przy zwrocie kosztów używania pojazdów do celów służbowych stosuje się stawki określone w niniejszym rozporządzeniu (§ 2 ww. rozporządzenia).