Wspieramy rozwój naszych Klientów

Tej misji podporządkowana jest praca ponad 30 wysoko wykwalifikowanych pracowników Kancelarii doradztwa podatkowego A.F.O., przygotowanych do świadczenia usług naszym Klientom w sytuacji ciągłych zmian w ustawodawstwie. A.F.O. działając na rynku od 1992r obsługuje obecnie ponad 250 Klientów.

Świadczymy usługi doradztwa podatkowego oraz usługi z zakresu rachunkowości i zarządzania finansami oraz obsługi ZUS, kadr i płac. Specjalizacją naszej działalności jest obsługa spółek z udziałem kapitału zagranicznego.

Naszymi klientami są: międzynarodowe koncerny, spółki z o.o., spółki komandytowe, spółki cywilne, właściciele firm jednoosobowych i klienci w sprawach postępowań podatkowych.

Zabezpieczeniem prowadzonej przez nas działalności są:

 • Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej czynności doradztwa podatkowego do kwoty 120.000 euro.
 • Przechowywanie wszelkich pism, w tym opinii.
 • Bezterminowe zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji powziętych w procesie doradztwa (tajemnica zawodowa).

Struktura organizacyjna Kancelarii A.F.O. podporządkowana jest zapewnieniu bezpośredniej i kompleksowej obsługi naszych klientów. Służy temu również sprawdzona, wieloletnia współpraca ze specjalistami z innych dziedzin:

 • adwokaci
 • notariusze
 • biegli rewidenci
 • rzeczoznawcy majątkowi
 • tłumacze przysięgli
 • niezależni doradcy podatkowi

Właściciel Kancelarii A.F.O.

Waldemar Szewc
Doradca Podatkowy
nr wpisu na listę doradców 04672

Specjalizacje i aktywności:

 • Doradztwo podatkowe
 • Zarządzanie finansami
 • Controlling
 • Rachunkowość
 • Realizacja  treningów, warsztatów i szkoleń na temat:
  • zarządzania finansami małych i średnich przedsiębiorstw,
  • analiza ekonomiczno-finansowa zmian w systemie prawa podatkowego,
  • polityka podatkowa przedsiębiorstw

Działalność społeczna wspierająca rozwój przedsiębiorczości i doradztwa podatkowego, między innymi:

 • Czynne uczestnictwo w działalności Dolnośląskiej Izby Gospodarczej.
 • Szkolenia i warsztaty dla organizacji pożytku publicznego, stowarzyszeń i fundacji.
 • Współpraca z wyższymi uczelniami (wykłady i praktyki studenckie).
 • Działalność na rzecz rozwoju doradztwa podatkowego w Polsce.
 • Publikacje wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej oraz praktykę doradcy podatkowego

Biuletyn A.F.O.

jak możemy Ci pomóc?

Serdecznie zapraszamy cię do naszego biura we Wrocławiu! Możesz się z nami skontaktować również telefonicznie lub mailowo.

Chcesz dowiedzieć się o nas więcej?