Od 1 stycznia 2018 r. zmienione zostały zasady dokonywania wpłat do ZUS. Według nowych regulacji, każdy przedsiębiorca posiada indywidualne konto ZUS, na które powinien dokonywać wpłat z tytułu składek, zamiast, do tej pory funkcjonujących, czterech numerów kont przedsiębiorcy dla wpłat z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, funduszu pracy i funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych oraz funduszu emerytur pomostowych.

Z dniem 31.12.2017 dotychczasowe konta ZUS uległy zamknięciu a informacje z numerem nowego konta ZUS przesyłał do końca grudnia 2017 r. Podmioty, które nie podjęły korespondencji lub z innych względów informacji takiej nie otrzymały powinny się zgłosić do swojego oddziału ZUS, aby upomnieć się o numer indywidualnego rachunku.

Przedsiębiorcy, którzy dokonają przelewu na stare rachunki popadną w zadłużenie i tym samym będzie to skutkowało odmową prawa do, np. zasiłku chorobowego. Należy więc stale monitorować stan swojego konta w ZUS.