[ustawaz dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw-podpisana przez Prezydenta] – data wejścia w życie od 1 stycznia 2020r.

 

Ograniczenie od 1 stycznia 2020 r. możliwości wystawiania faktur z NIP-em nabywcy do sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących do przypadków, gdy paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera NIP nabywcy.

Z dodawanego art. 106b ust. 5 ustawy o VAT wynika, że w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym, fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

Zmianie tej towarzyszyć będzie określenie sankcji dla podatników wystawiających faktury z NIP nabywcy do sprzedaży udokumentowanej paragonami bez NIP-u nabywcy oraz podatników ujmujących wystawione na nich takie faktury w ewidencji VAT. Obu grupom podatników organ podatkowy ustali dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze wystawionej do sprzedaży udokumentowanej paragonem bez NIP-u nabywcy (zob. dodawane art. 106b ust. 6 oraz art. 109a ustawy o VAT).

 

Przykład

W 2020 r. podatnik sprzeda telefon osobie fizycznej, którą to sprzedaż udokumentował paragonem wystawionym bez NIP-u nabywcy. Po dwóch tygodniach osoba ta poprosi podatnika o wystawienie faktury dokumentującej sprzedaż telefonu. Podatnik nie będzie mógł wystawić takiej faktury, skoro paragon nie zawierał NIP-u nabywcy.