Z dniem 1 sierpnia 2016 r. zmianie uległy wzory deklaracji VAT: VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M i VAT-14.

Powodem zmian w deklaracjach VAT jest nowelizacja przepisów ustawy o VAT z dnia 7 lipca 2016r. w zakresie dotyczącym obowiązku zapłaty podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw. Nowe rozwiązania nie zwalniają podatników z rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych w deklaracji VAT.

W nowych wzorach znalazła się także pozycja dotycząca zwiększenia przez dłużnika kwoty podatku naliczonego w przypadku późniejszej zapłaty (ulga na złe długi).

Dotychczasowe wzory deklaracji mogą być stosowane nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2016r. Nie dotyczy to podmiotów dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych – są oni obowiązani stosować nowe wzory deklaracji.