Ministerstwo finansów przygotowało projekt ustawy, która miałaby wprowadzić zmianę co do wysokości podatku CIT od osób prawnych, tj. zostałaby ona zmniejszona z 19% do 15%.

Obniżka stawki opodatkowania dotyczyłaby małych podatników- tzn. tych, których kwota VAT nie przekroczyła w poprzednim roku 1 200 000 euro, oraz podatników CIT rozpoczynających działalność
Nowe przepisy miałyby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.