Dnia 24 listopada 2017 r. została uchwalona ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, zwana także ustawą o STIR – system teleinformatyczny izby rozliczeniowej. Wchodzi ona w życie 13 stycznia 2018 r. i wprowadza możliwość dla organów skarbowych bieżącej analizy transakcji bankowych wszystkich podatników VAT, czyli zarówno osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą jak i osób prawnych  oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Przewiduje się, że jeśli w trakcie prowadzonego monitoringu, organy skarbowe stwierdzą, że dany przedsiębiorca jest lub może mieć związek, choćby pośredni, z oszustwem podatkowym, naczelnik urzędu skarbowego może odmówić rejestracji jako podatnika VAT lub takiego wykreślić z rejestru.

Organy skarbowe będą otrzymywały codziennie przez centralny system komputerowy informacje o wszystkich przelewach bankowych przedsiębiorców. Ten system, na podstawie algorytmu będzie szacował, który podmiot może być ewentualnie powiązany z oszustwami podatkowymi.

Analizując uzasadnienie do ustawy czy komunikaty Ministerstwa Finansów można za przykładowe działania, które mogłyby wzbudzać podejrzenie organów, wskazać odliczenie podatku naliczonego z tzw. pustych faktur, wystawianie takowych, udział w łańcuchu dostaw i zakupów, gdzie doszło do takich zdarzeń czy niewykazanie należnych zobowiązań. Należy więc przeprowadzać dokładną weryfikację swoich kontrahentów.

Obecnie istnieje na stronie Ministerstwa Finansów rejestr, gdzie można sprawdzić czy dany podmiot jest czynnym podatnikiem VAT. Od dnia wejścia w życie powyższej ustawy będzie można ponadto uzyskać w tym rejestrze informacje czy danemu podmiotowi odmówiono kiedyś rejestracji, czy został w przeszłości wykreślony z rejestru podatników VAT lub czy też został do niego przywrócony.