1.Ustawodawca z dniem 1 stycznia 2020 r. wprowadza indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek podatkowy), który będzie służyć tylko do wpłat podatków PIT, CIT i VAT do urzędu skarbowego. Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT będą aktywne do 31 grudnia 2019 r. W związku z tym zwroty nadpłat i podatków będą realizowane na dotychczasowych zasadach, czyli na numery rachunków firmy wskazane w CEIDG-1, NIP-8 lub na konto VAT, jeśli stosowany jest mechanizm podzielonej płatności.

Zmiana dotyczy wszystkich- nie tylko przedsiębiorców- lecz również osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Mikrorachunek będzie na stale przypisany do danej osoby lub przedsiębiorstwa, niezależnie od miejsca zamieszkania czy siedziby. Składa się z 26 cyfr tj. liczby kontrolnej, numeru rozliczeniowego jednostki organizacyjnej banku oraz identyfikatora podatkowego, czyli numeru PESEL: jeśli jesteś osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej lub nie jest płatnikiem VAT lub NIP: jeśli jesteś: osobą fizyczną, która prowadzi działalność gospodarczą, płatnikiem VAT, osobą fizyczną, nieobjętą rejestrem PESEL, która jest podatnikiem na podstawie odrębnych przepisów (na przykład cudzoziemcem).

Ważne jest, aby podać poprawny identyfikator podatkowy, gdyż każdy indywidualnie jest odpowiedzialny za prawidłowe wygenerowanie numeru mikrorachunku. Ponadto przed jego użyciem powinno się sprawdzić, czy zawiera stałe cyfry 10100071222 (począwszy od pozycji nr 3) oraz prawidłowy PESEL lub NIP.

W przypadku wątpliwości, co do stosowania mikrorachunku w przedsiębiorstwie – dla przykładu w spółce jawnej – każdy wspólnik wpłaca zaliczki na PIT z działalności gospodarczej (prowadzonej w ramach spółki jawnej) na swój mikrorachunek. Natomiast VAT oraz wynikające z obowiązków płatnika zaliczki od wynagrodzeń pracowników są wpłacane na mikrorachunek spółki jawnej.

Wymaga podkreślenia, że osoby fizyczne nie muszą podawać pracodawcy numeru ich mikrorachunków, ponieważ płatnik będzie wpłacał zaliczki na PIT na swój indywidualny rachunek podatkowy.

1.1. Wygenerowanie rachunku

W celu pobrania rachunku należy wejść na stronę https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego podać swój PESEL lub NIP. Można go też uzyskać w dowolnym urzędzie skarbowym. Nie trzeba składać żadnych wniosków, gdyż numer nadawany jest każdemu podatnikowi i płatnikowi automatycznie. Nie wymaga też żadnych opłat. Co istotne w każdej chwili można będzie go sprawdzić.

1.2. Braku numeru PESEL i NIP

W sytuacji, w której podatnik czeka na decyzję o przyznaniu numeru, musi wpłacić należność na mikrorachunek podatkowy swojego urzędu skarbowego. Wykonując przelew należy podać numer dokumentu np. paszportu, dowodu osobistego, aby urząd skarbowy mógł zidentyfikować i prawidłowo rozliczyć wpłatę.

1.3. Płatność innych podatków

Podatki inne niż PIT, CIT i VAT wpłaca się na dotychczasowych zasadach, czyli na rachunki podatkowe urzędów skarbowych np. podatek od czynności cywilnych (PCC) czy podatek od spadków i darowizn. Cło czy akcyzę, będzie można wpłacać na indywidualny rachunek od 2021 r.

Opracowano przez Kancelarię A.F.O.