Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie (sygn. akt. I SA/Sz1023/18) uznał, że opłata za udział w branżowym spotkaniu nie jest kosztem uzyskania przychodów.

Sprawa dotyczyła doradcy podatkowego, który chciałby uczestniczyć w spotkaniach integracyjnych organizowanych przez samorząd zawodowy, a także imprezach z radcami czy adwokatami. Doradca twierdził, że spotkania są niezbędne do rozwoju jego działalności, gdyż nawiązywanie nowych relacji sprzyja pozyskiwaniu nowych zleceń i w konsekwencji doprowadzi do zwiększenia jego przychodów.

Z powyższym stanowiskiem nie zgodził się organ podatkowy, który stwierdził, że spotkania są nakierowane na nawiązywanie relacji z osobami z branży, natomiast nie na pozyskiwanie klientów. Sąd podtrzymał stanowisko organów i tym samym potwierdził, że udział w takich spotkaniach integracyjnych nie są podatkowym kosztem. Bowiem przedsiębiorca nie wykazuje przez to związku wydatków z przychodem.