Od stycznia 2018 r. zacznie obowiązywać nowa Klasyfikacja Środków Trwałych z 2016 roku.

Nowa KŚT różni się od poprzedniej klasyfikacji nowym sposobem klasyfikacji, nazewnictwem grup, podgrup oraz rodzajów.

W wyniku wprowadzonych zmian, zaktualizowano także wykaz stawek amortyzacyjnych, stanowiący załącznik nr 1 do ustaw o podatku dochodowym, poprzez przyporządkowanie nowych symboli i nazw grup KŚT 2016, bez merytorycznej zmiany przepisów podatkowych, dzięki czemu będzie można prawidłowo stosować niezmienione roczne stawki amortyzacyjne.