Zgodnie z wyrokiem WSA w Rzeszowie z dnia 3 lutego 2015r. (sygn. I SA/Rz 1073/14) podatnik powinien prowadzić szczegółową ewidencję przebiegu, uwzględniając dokładne adresy miejsc do których wykorzystywany był samochód (urzędy, sklepy, hurtownie itd.). Swoje stanowisko sąd argumentował faktem, iż podczas kontroli ewidencji nie zawierającej szczegółowych danych, wykrycie ewentualnych błędów z uwagi na upływ czasu mogłoby okazać się w praktyce niemożliwe.