Darowizna od najbliższej rodziny jest zwolniona z podatku.

Warunkiem ulgi dla kwot powyżej 9637 zł jest przekazanie pieniędzy na rachunek nabywcy, także może być to rachunek rodziców (jako ustawowych przedstawicieli dziecka).

Drugim warunkiem jest, to że należy zgłosić darowiznę w ciągu sześciu miesięcy do urzędu skarbowego. Co więcej, jeśli darowana rodzinie kwota nie przekracza 9637 zł, można ją przekazać w gotówce, bez zgłaszania do urzędu.