Małżonkowie nie mają możliwości wspólnego rozliczenia swoich przychodów ze stosunków pracy, gdy jedno z nich prowadzi pobocznie działalność opodatkowaną podatkiem liniowym. Szczególna forma opodatkowania jaką jest podatek 19% wyklucza możliwość skorzystania z drugiej formy, tj. wspólnego rozliczenia z małżonkiem. Takie niekorzystne stanowisko zaprezentował NSA w wyroku z dnia  3 października 2018 r. (II FSK 2837/16), przyznając rację WSA i fiskusowi, iż już sam wybór opodatkowania podatkiem liniowym niweluje prawo do wspólnego rozliczenia małżonków, nawet gdyby podatnik nie osiągnął dochodu z działalności gospodarczej w danym roku.