Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydaje sprzeczne interpretacje, gdy idzie o możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów  wydatków związanych z organizowaniem szkoleń dla kontrahentów (współpracowników).

W interpretacji indywidualnej z dnia 16 marca 2018 r. (0115-KDIT3.4011.30.2018.1.JŁ) Dyrektor KIS  wskazał, iż: „(…) wydatki na organizację szkolenia/prezentacji dla kontrahentów w celu przekazania stosownej wiedzy na temat produktów sprzedawanych przez Wnioskodawcę spełniają przesłanki uznania ich za koszt uzyskania przychodów.” , natomiast w interpretacji indywidualnej z dnia 17 września 2018 r. (0111-KDIB1-1.4010.299.2018.1.ŚS) stwierdził, iż: „(…)wydatki które poniósł Wnioskodawca w związku ze szkoleniami w Akademii Jazdy oraz wizytami w Niemczech, są wydatkami, których dominującym celem jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, czy działalności, wykreowanie pozytywnych relacji z Klientami. Dlatego też, jako koszty reprezentacji, wskazane w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie mogą zostać przez Spółkę zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.”

Biorąc pod uwagę powyższe rozbieżności należy w sposób ostrożny podchodzić do możliwości zaliczania do KUP wydatków na szkolenia dla kontrahenta i każdorazowo dokonać dokładnej analizy stanu faktycznego.