Szanowni Państwo,

od 1 lipca 2021 r. obowiązek wymiany tradycyjnych kas fiskalnych na kasy fiskalne online obejmie kolejną grupę przedsiębiorców.  Terminy wprowadzenia kas fiskalnych online określone zostały w rozporządzeniu wydanym przez Ministra finansów z 10.06.2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących posiadających elektroniczny lub papierowy zapis kopii (Dz.U. 2020 Poz. 1059).

 W związku z powyższym obowiązek wymiany kasy obejmie przedsiębiorców zajmujących się świadczeniem poniższych usług, tj.:

– fryzjerskich,

– kosmetycznych i kosmetologicznych,

– budowlanych,

– w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,

– prawniczych,

– związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Istotne jest, iż przedsiębiorca wymieniający kasę fiskalną na kasę rejestrującą online musi zakupić urządzenie, które posiada potwierdzenie od prezesa GUM (Głównego Urzędu Miar). Następnie należy zawrzeć umowę z serwisantem, który posiada wymagane uprawnienia.  Kolejno trzeba zadbać o bezpieczne oraz stałe łącze wifi z Internetem, aby móc przeprowadzić proces instalacji, jak również fiskalizacji kasy przy serwisancie.

 W momencie zarejestrowania kasy fiskalnej online, następuje obowiązek wyrejestrowania ,,starej’’ kasy. Przedsiębiorca, aby to uczynić, musi złożyć w Urzędzie Skarbowym wniosek o wyrejestrowanie kasy fiskalnej z ewidencji.  

Przedsiębiorcy, którzy wymieniają kasę fiskalną mogą skorzystać z ulgi podatkowej. Wynosi ona 90% ceny zakupu, pod warunkiem, że nie przekracza 700 zł. W przypadku gdy kwota ulgi jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do zwrotu ich różnicy na rachunek bankowy, lub do odliczenia od podatku należnego tej różnicy za następne okresy rozliczeniowe, pod warunkiem że zakup kas rejestrujących nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji.

 

Pozdrawiam

Marta Mikuszewska