partnerzy

img_102

Biskup & Joks Brokers Sp. z o.o.

to grupa niezależnych doradców ubezpieczeniowych; specjalizujemy się w budowie kompleksowych programów ochrony firm i doradztwie z zakresu zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym.

www.bjbrokers.pl

img_193

Kancelaria Rzeczoznawców Majątkowych AEDIUM S.C.

skupia osoby specjalizujące się w różnych dziedzinach (budownictwo, prawo, ekonomia), które łączy wspólna pasja – poszukiwanie wartości.

www.aedium.pl

img_194

Spółka Adwokatów Malicki i Wspólnicy sp. j.

Spółka Adwokatów Malicki i Wspólnicy sp. j. została zawiązana w grudniu 1992 r. jako pierwsza spółka adwokacka na terenie Wrocławia. Pomysłodawcą założenia Spółki był adw. Andrzej Malicki, który wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów w związku ze zmianami polityczno-gospodarczymi w Polsce wspólnie z adw. Henrykiem Rossą podjął się w ramach działalności zawiązanej Spółki obsługi prawnej podmiotów gospodarczych.
Z uwagi na nowe wyzwania związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej i koniecznością wprowadzania nowych standardów obsługi z dniem 1 marca 2004r. Spółka Adwokatów Malicki i Wspólnicy sp. j. poszerzyła skład osobowy.

http://www.malicki.wroc.pl/

img_197

Firma Szkoleniowo-Usługowa Binsztok i Partnerzy

Trenerzy tej firmy specjalizują się w prowadzeniu tzw. szkoleń „miękkich”. Głównie prowadzą oni warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej, perswazji, technik sprzedaży, autoprezentacji, mowy ciała, negocjacji, telemarketingu czy budowania efektywnego zespołu.

http://www.binsztok.pl/

img_433

Elmag Sp. z o.o.

ELMAG od roku 1989 oferuje wdrożenia systemów informatycznych w oparciu o najnowszą wiedzę i technologię. Wśród naszych rozwiązań znajdują się systemy wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem oraz systemy obsługujące handel elektroniczny i komunikację biznesową.

należymy do

img_195

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Krajowa Izba Doradców Podatkowych jest samorządem zawodowym działającym na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jednolity Dz. U. 2008 r. Nr 73 poz 443 z późn. zm.). Przynależność doradców podatkowych do Izby jest obowiązkowa i powstaje z chwilą wpisu na listę (tytuł „doradca podatkowy” podlega ochronie prawnej). W wykonywaniu swoich zadań samorząd doradców podatkowych jest niezależny i podlega tylko ustawom.

http://www.krdp.pl/

img_196

Dolnośląska Izba Gospodarcza

Misją Dolnośląskiej Izby Gospodarczej jest pomoc podmiotom gospodarczym . Ww. działania są skupione na niesieniu wysokojakościowej pomocy członkom i podmiotom zewnętrznym w obszarach ich aktywności gospodarczej, propagowanie wiedzy wśród członków DIG na temat Unii Europejskiej przydatnej w działalności gospodarczej oraz na integracji środowiska przedsiębiorców.

http://www.dig.wroc.pl/

jak możemy Ci pomóc?

Serdecznie zapraszamy cię do naszego biura we Wrocławiu! Możesz się z nami skontaktować również telefonicznie lub mailowo.

Chcesz wiedzieć więcej o naszych usługach?